PearTune MSO Tuning elektrobicykle BAFANG M500

PearTune MSO BAFANG M500 je tuningový čip pre elektrické bicykle, ktorý sa používa na odstránenie obmedzenia rýchlosti 25 km/h alebo obmedzenia rýchlosti elektrického bicykla BAFANG M500 so stredovým pohonom.

Kdy ekolo dostanete?

€ 208

€ 172 bez DPH

Dostupnosť: SKLADOM

Popis

PearTune sa pripája k systému elektrobicykla pomocou kompatibilných originálnych konektorov. Počas inštalácie sa nevyžaduje žiadne nastavenie ani diagnostika. Všetka konfigurácia a prispôsobenie nastaveniam konkrétneho elektrobicykla sa vykonáva automaticky.

PearTune je zapojený medzi snímačom rýchlomera a motorovou jednotkou a medzi displejom a motorovou jednotkou. Ako zdroj napájania sa používa napájanie displeja. Všetky údaje, ako je aktuálna, priemerná, maximálna rýchlosť, prejdená vzdialenosť atď., zostávajú na displeji pravdivé.

Funkciu PearTune MSO možno aktivovať/deaktivovať kedykoľvek počas jazdy dvomi dlhými stlačeniami tlačidla LIGHT alebo krátkym stlačením tlačidla + a následným okamžitým stlačením tlačidla -.

Jediný rozdiel je v tom, že od momentu inštalácie vy, nie váš e-bicykel, určujete, ako rýchlo pôjdete. Maximálna rýchlosť je obmedzená len frekvenciou šliapania.

Používanie 

MSO-BF-M500: PearTune MSO sa dá aktivovať/deaktivovať kedykoľvek počas jazdy dvoma dlhými stlačeniami tlačidla LIGHT alebo krátkym stlačením tlačidla +, po ktorom okamžite nasleduje tlačidlo -. Aktivita PearTune MSO je na displeji indikovaná rýchlosťou 9,9 km/h alebo 6,2 mph (PearTune je aktivovaný) a 2,5 km/h alebo 1,6 mph (PearTune je deaktivovaný) na niekoľko sekúnd po aktivácii/deaktivácii. V prípade, že máte verziu "Still ON", nemusíte pre aktiváciu nič robiť = čip sa aktivuje/deaktivuje automaticky pri zapnutí/vypnutí motocykla. V prípade, že máte verziu 4.0 SMART, môžete aktivačné tlačidlá ľubovoľne meniť v MENU SERVISU ČIPU.