Displej Shimano Steps SC-E6100

 

 

Displej Shimano Steps SC-E6100

 

Displej Shimano Steps SC-E6100

 

SHIMANO STEPS E6100 – Cyklopočítač – E-TUBE – D-FLY bezdrôtový systém – E-BIKE

Vďaka komunikácii prostredníctvom bezdrôtového pripojenia ponúka cyklopočítač SHIMANO STEPS E6100 spojenie s aplikáciami tretích strán 

 

 

 

 

VLASTNOSTI

  • výber z režimov HIGH, NORM, ECO, OFF, WALK
  • veľký, jednoducho čitateľný displej
  • bezdrôtová komunikácia displeje s aplikáciami tretích strán
  • E-TUBE PROJECT vedenia cyklistického životného štýlu

 

 

VÝHODY

  • asistenčný režim
  • rozšírená komunikácia prostredníctvom bezdrôtového pripojenia

 

 

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

 

MODEL ČÍSLO SC-E6100
SÉRIA Rad SHIMANO STEPS E6100
Farba Štandard
Priemerná hmotnosť 110 g

 

 

Montážna poloha (stred na riadidlách)
Zadné svetlo
Pípnutie
Vnútorná batéria
Tlačidlo zapnutia / vypnutia systému
Tlačidlo na zapnutie / vypnutie svetla
Zobrazenie hodín
Zobrazenie režimu
Zobrazenie úrovne nabitia displeja
Zobrazenie aktuálnej rýchlosti
Zobrazenie aktuálneho stupňa asistenice
Režim štart
Zobrazenie automatického radenia
Zobrazenie maximálnej rýchlosti (MAX) ** X
Zobrazenie priemernej rýchlosti (AVG) ** X
Zobrazenie prejdenej vzdialenosti (DST)
Zobrazenie času cesty (TIME) ** X
Zobrazenie počítadla kilometrov (ODO)
Zobrazenie odhadovaného dojazdu (RANGE)
Zobrazenie prehľadu dojazdu
Zobrazenie indikátora napájania
Zobrazenie chybových hlášok
Nastavenie vynulovania vzdialenosti
Nastavenie km / míle
Nastavenie hodín
Nastavení zadného svetla on / off
Nastavenie pípnutia on / off
Nastavenie vymazania
Displej odnímateľný
Aktualizácia firmwaru projektom E-tube
Jazyk angličtina
nemčina
holančtina
francúzština
španiečtina
taliančina
Možnosti nastavenia vynulovanie prejdenej vzdialenosti
nastavenie jasu
nastavenie hodín
režim Start
poradca radenia
zapnutie / vypnutie podsvietenia
jas podsvietenia
pípnutie zapnuté / vypnuté
jednotky (km / míle)
farba písma
nastavenie pre posun
nastavenie pre automatické načasovanie posunu
obnovenie ochrany RD
párovánie Bluetooth®LE
Zobrazenie kadencie šliapania ** X
Tlačidlo zmena zobrazenia
E-rúrkový konektor (ks) 0
E-tube port (ks) 3
Veľkosť LCD (v palcoch) 2.7
Nastavenie na automatické načasovanie radenia * X
Nastavenie pre posun * X
Nastavenie jasu displeja
Nastavenie párovania Bluetooth LE *** X
Nastavenie farby písma
Ochrana pred resetovaním * X
Nastavenie režimu Start
Zapnutie / vypnutie displeja
Stav pripojenia Bluetooth®LE
Zobrazenie osvetlenia
Upozornenie na údržbu
Zobrazenie odporúčaného radenia
Zobrazenie režimu Walk
Obsah displeja

hodiny
asistenčný režim
asistenčný režim zapnutý / vypnutý
asistenčný režim
úroveň nabitia batérie
svetelný stav
aktuálna rýchlosť
zobrazenie polohy prevodového stupňa
start režim
režim automatického radenia
maximálna rýchlosť
priemerná rýchlosť
prejdená vzdialenosť
doba jazdy
počítadlo kilometrov
odhadovaný dojazd
prehľad dojazdu
pomocný indikátor napájania
chybové hlášky
kadencia (ot / min)
rad na radenie
výstraha údržby
stav pripojenia Bluetooth®LE

Nastavenie odporúčaného radenia
Bezdrôtový systém ANT súkromý
Bluetooth®LE

 

Poznámky

* V prípade SEIS
 

** Možnosť PROJEKTU E-TUBE
 

*** Párovanie je k dispozícii pri zmene režimu asistencie a radenia motorovej jednotky. V závislosti od vašej krajiny alebo regiónu nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

 

 

Kompletní ponuka elektrobicyklov s displejom Shimano Steps SC-E6100