ekolo.cz

Zvýšenie rýchlosti elektrobicykla až na 50 km / hod – Shimano

Tento model elektrobicykla už bohužiaľ nie je v našej ponuke.

Pozrite sa, prosím, do kategórie, či nenájdete podobný, ktorý by vám vyhovoval, alebo nám zavolajte na tel.: 02/33329995 a spoločne vymyslíme najlepšiu alternatívu.

Popis

Odblokovanie výkonu motora elektrobicykla – tuning.

Váš terénny alebo trekingový elektrobicykel môže ísť mimo verejnej komunikácie aj rýchlosťou vyššou než 25km / h.

Legislatíva upravuje prevádzku elektrobicyklov rýchlejších ako 25 km / h v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek a dohľade nad trhom s týmito vozidlami, konkrétne v článku 2, odsek 2, bod g):

Toto nariadenie (obmedzenie výkonu a rýchlosti elektrobicykla) sa nevzťahuje na vozidlá primárne určené na použitie v teréne a konštruované na jazdu na nespevnených povrchoch;

Upravíme váš elektrobicykel so stredovým pohonom Shimano Steps tak, že asistencia elektropohonu dosiahne až 50 km / h!

Tento doplnok riadiacej jednotky vykoná deaktiváciu rýchlostného obmedzenia assitencie na 25 km / h v stredovom pohone Shimano Steps E8000 a Shimano Steps E6000.

Vďaka tejto úprave využijete plný potenciál elektropohonu!

  • Funkciu možno kedykoľvek zapnúť a vypnúť stlačením tlačidla.
  • Pokiaľ je funkcia aktívna, zobrazuje sa na displeji polovičná rýchlosť jazdy, než je reálna. Aj prejdená vzdialenosť sa po túto dobu počíta iba polovičná. Akonáhle sa funkcia deaktivuje, začnú sa opäť zobrazovať reálnej hodnoty.
  • Kadencia, výkon, stav batérie a pod. zostávajú na displeji zobrazované vždy pravdivo.
  • Stav zariadenia je indikovaný na displeji po celú dobu, kedy je zariadenie aktívne. Ako užívateľ vždy viete, či je obmedzovač zapnutý, alebo nie.
  • Zariadenie nespôsobuje žiadne blikanie displeja ani iné podobné efekty.
  • Nami využívaný produkt je na Európskom trhu legálny, je riadne označený a vybavený patričnými atestami.

Chip je dodávaný vrátane českého návodu na inštaláciu. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na elektrobicykli spôsobené neodbornou inštaláciou.

Dodávateľ nezaručuje neporušenie záruky elektrobicykla ani nemožnosť poškodenia či zablokovania systému elektrobicykla. Dodávateľ sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek škody, či už na zdraví alebo na majetku, spojené s používaním tohto zariadenia.